Jawel Crna Gora

PORTFOLIO

Od svog osnivanja 2007. god. pa do danas, Jawel Crna Gora iza sebe ima preko 1700 realizovanih projekata!
Go to DALEKOVODI

DALEKOVODI

Posljednji projekat: Izmještanje dionice DV 35kV “Rijeka Mušovića – Bjelasica”

Go to TRAFOSTANICE

TRAFOSTANICE

Posljednji projekat: NDTS 10/0.4kV “Kaptaža – Čanj” sa uklapanjem u SN mrežu

Go to HOTELI

HOTELI

Posljednji projekat: Hotela “Carine” u Kumboru

Go to POSLOVNI OBJEKTI

POSLOVNI OBJEKTI

Posljednji projekat: Poslovnica Komercijalne banke, filijala Nikšić

Go to TK KANALIZACIJA

TK KANALIZACIJA

Posljednji projekat: Ulica S-4-4 u Bečićima

Go to JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA

Posljednji projekat: Ulice a u zahvatu DUP-a ”Babića Polje 1″ i ulica BZ4, BZ5 i BZ2 u zahvatu DUP-a “Babića Polje 2”- dio,Mojkovac

Go to PROSTORNI PLANOVI

PROSTORNI PLANOVI

Posljednji projekat: Izrada lokalne studije lokacije za područje Velike plaže sektor 66, modul 4 i 5

Go to STAMBENI OBJEKTI

STAMBENI OBJEKTI

Posljednji projekat: Objekat višeporodično stanovanje sa djelatnostima na UP 42, Podgorica

Go to VN I NN MREŽE

VN I NN MREŽE

Posljednji projekat: NN kablovski vodovi od NKRO4 do objekta “Nacional Berane” i “SO Berane – Expres Bau”

Go to INDUSTRIJSKI I JAVNI OBJEKTI

INDUSTRIJSKI I JAVNI OBJEKTI

Posljednji projekat: Fiskulturna sala JU ”Srednja stručna škola” i JU ”Gimnazija 30. septembar”, Rožaje

Go to ELABORATI

ELABORATI

Posljednji projekat: Usklađivanje postojećeg dalekovoda 35 kV “Zagorič-Ljubović” sa planiranim objektom na K.P. 3664/24 KO Podgorica III

Go to VJERSKI OBJEKTI

VJERSKI OBJEKTI

Posljednji projekat: Manastirki konaci Medun

AKTUELNOSTI

Aktuelni projekti, dešavanja, novosti, obavještenja...
Ukupna rekapitulacija izvršenih usluga

Trenutno u izradi:
1. TS 10/0.4kV, 2x630kVA "Bolnica"
2. NDTS 10/0.4kV “Kaptaža – Čanj”
3. Apartmani na Žabljaku
4. Komercijalna banka, Nikšić
5. Hotel "Carine u Kumboru"
6. Fiskulturna sala u Rožajama
7. Priključni DV 10kV Velji Boštur, Cetinje
8. Poslovni objekat "Kovači", Tuzi

ISO sertifikat Dobijanjem ISO 9001 :2008 sertifikata je potvrđeno da sistem upravljanja kvalitetom ispunjava najviše međunarodne standarde, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i zadovoljstva korisnika proizvoda sa kojima kompanija posluje.
Privredna komora Crne Gore kao osnovu za izdavanje "Excellent SME Montenegro" sertifikata uzima kreditni izvještaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

JAWEL TIM

Budimir Vorotović

Osnivač
Budimir Vorotović dipl.el.ing. je izvršni direktor i preko 30 godina se bavi izradom tehničke dokumentacije. Prije postavljanja za izvršnog direktora bio je šef projektantskog biroa u Elektroprivredi Crne Gore. Krajem januara 2007 napušta Elektroprivredu i osniva firmu Jawel Crna Gora d.o.o.

Mihailo Vorotović

Izvršni direktor / glavni inženjer
jawelcg@gmail.com

Edin Ćatović

Projektant slabe struje
edin.catovic@jawel.me

Zdravka Vujačić

Projektant jake struje
zdravka.vujacic@jawel.me

Ivana Šubarić

Projektant slabe struje
ivana.subaric@jawel.me

Stanko Braletić

Odgovorni inženjer jake struje
stanko.braletic@jawel.me

Rasim Spahić

Sistem administrator
rasim.spahic@jawel.me

Nikola Raičević

Projektant jake struje
nikola.raicevic@jawel.me

Bojana Vorotović

Poslovni asistent
jawelcg@gmail.com

Tijana Ognjenović

Projektant jake struje
tijana.ognjenovic@jawel.me

Nikola Ribać

Projektant jake struje
nikola.ribac@jawel.me

Petar Bošković

Odgovorni inženjer slabe struje, projektant kontrole osvjetljenja i smart sistema
petar.boskovic@jawel.me

Kontakt