04/12/2015

Hoteli

hoteli

 1. 512 Glavni projekat jake I slabe struje – Apart hotela-Sutorina na kat.parcele 344 u K.O.Sutorina-Herceg Novi
 2. 514 Glavni projekat električnih instalacija kondo hotela sa kondo depadansom na U.P. 13a, Blok 13, DUP ,,Petrovac-centar” opština Budva
 3. 515 Glavni projekat električnih instalacija uređenja terena kondo hotela sa kondo depadansom na U.P. 13a, Blok 13, DUP ,,Petrovac-centar” Opština Budva
 4. 527 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta -Hotel, urb. Zona “F”, urb. Parcela br. F3310, UP ” Sara Varoš” izmjene i dopune Podgorica
 5. 531 Glavni projekat adaptacije električnih instalacija jake i slabe struje hotela “Pine”
 6. 561 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje rekonstrukcije i adaptacije Hotela Planinka
 7. 609 Idejni projekat Dogradnje zatvorenog bazena hotela „Delfin” u Bijeloj, Herceg Novi, Investitora „Carine” d.o.o. iz Podgorica
 8. 629 Glavni projekat Uređenja Terena Hotela Planinka Na Žabljaku
 9. 642 Hotel (T1)na UP br.1 KP 1569 KO Bijela, u zahvatu Urbanističkog projekta “Žager – hotelski kompleks”
 10. 695 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje Hotela “Centar za odmor rekreaciju i liječenje” u Igalu
 11. 718 Glavni projekat plažnog bara u okviru kompleksa Hotela (T1)na UP br.1 KP 1569 KO Bijela, u zahvatu Urbanističkog projekta “Žager – hotelski kompleks”
 12. 793 Idejni projekat el.instalacija jake i slabe struje kondo hotela na u.p. koju čini blok 14 u zahvatu Dup-a “Bečići”, u Opštini Budva
 13. 798 Glavni projekat 10 kV kablovske mreže za priključenje trafostanice ts 10/0,4 kV”Hotel Crna gora” u objektu na up 1, UP “Nova Varoš-blok T” Podgorica
 14. 836 Glavni projekat visokonaponske kablovske mreže kolske saobraćajnice – dogradnja trotoara od Hotela Palas do Osnovne škole Mirko Srzentić, djelovima katastarskih parcela uz postojeću kolsku saobraćajnicu na kat.parceli 1372/1 i 1376/1 KO Petrovac
 15. 861 Jednopolne šeme automatike bazena hotela ”Regent”, za potrebe održavanja, na UP1-06 Tivat, Crna Gora
 16. 891 Idejni projekat el.instalacija jake i slabe struje kondo hotela na u.p. koju čini blok 14 u zahvatu Dup-a “Bečići”, u Opštini Budva
 17. 937 Glavni projekat el. Inst. Jake I slabe struje stambene kuće na Svetom Stefanu
 18. 964 Glavni projekat 10 kV kablovske mreže za priključenje trafostanice ts 10/0,4 kV”Hotel Crna gora” u objektu na up 1, UP “Nova Varoš-blok T” Podgorica
 19. 983 Glavni preojekat električnih instalacija jake i slabe struje Poslovnog objekta – malog hotela na kat. parceli br. 307 iz lista nepokretnosti br. 191 KO Škaljari I
 20. 1025 Hotel 4 zvjezdice u Baru
 21. 1040 Idejni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela “Delfin” – depandans na KP 582/2, KO Bijela, Herceg Novi
 22. 1067 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela “Delfin” – depandans 4**** na KP 582/2, KO Bijela, Herceg Novi
 23. 1084 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela sa 4 zvjezdice na Slovenskoj obali bb, Budva, k.p. 216, 2166/2 i dijelovi k.p. 2166/1 i 3104/1, KO Budva, UP 23.6, investitora “Avanglion” doo Budva
 24. 1085 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela sa 4 zvjezdice na Slovenskoj obali bb, Budva, k.p 2169, ko Budva, UP 23.7, DUP Budva – centar, investitora Mila Božovića
 25. 1115 Idejni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela sa 5 zvjezdicA na Slovenskoj obali bb, Budva, k.p 2169, ko Budva, UP 23.7, DUP Budva – centar
 26. 1116 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela sa 5 zvjezdicA na Slovenskoj obali bb, Budva, k.p 2169, ko Budva, UP 23.7, DUP Budva – centar
 27. 1118 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje hotela “Berane” na k.p. 775/1, 776/1, Opština Berane, investitora “Betongroup – Popović” d.o.o. Berane
 28. 1085/2 Idejni projekat el.inst.jake I slabe struje hotela sa 5 zvjezdica na Slovenskoj obali bb, Budva, k.p 2169, ko Budva, UP 23.7, DUP Budva – centar
 29. 1150 Idejni projekat el.inst.jake i slabe struje Condo hotela-faza II na K.P. 1108/1 i dio K.P. 1106/2, KO Becici, UP 15.1, Blok 15, DUP Becici
 30. 1155 Idejni projekat el.instalacija jake I slabe stuje turističkog naselja T2 na UP2 i UP3 DSL Mihailovići, Prijestonica Cetinje
 31. 1197 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje Kondo hotela na k.p. 1108/1 i dio k.p. 1106/2, KO Bečići, UP 15.1, Blok 15, DUP Bečići, investitora Spaić Davora
 32. 1206 Idejno rjesenje za fotonaponske panele na krovu hotela “Hilton” u Podgorici
 33. 1210 Idejni projekat rekonstrukcije objekta kompleksa hotela Park 4*, DUP “Blaca-Jošica”-izmjene i dopune, Opština Herceg Novi
 34. 1211 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje kompleksa hotela “Park” 4*, na UP 68 koju čine dio k.p. 314/1, dio k.p. 314/2 i k.p. 314/3, KO Jošica, u zahvatu DUP-a “Blaca – Jošica” – izmjene i dopune, Opština Herceg Novi
 35. 1217 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje objekata u funkcija sporta i rekreacije i objekta turizma – rizort hotel **** opremanje hotela na UP 11, podzona A1, DUP “Donja Gorica – koridori južne obilaznice i cetinjskog puta” u Podgorici
 36. 1239 Glavni projekat el. Inst. jake struje objekata u funkcija sporta i rekreacije i objekta turizma – rizort hotel **** opremanje hotela na UP 11, podzona A1, DUP “Donja Gorica – koridori južne obilaznice i cetinjskog puta” u Podgorici, investitora “Čelebić” d.o.o. Podgorica
 37. 1258 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje kondo hotela na k.p. 1108/1 i dio k.p. 1106/2, KO Bečići, UP 15.1, Blok 15, DUP Bečići
 38. 1312 Glavni projekat el. Instalacije jake i slabe struje hotela na UP.Br. 122.6 i 122.7 u bloku 122 kvart 10 kat.par.br. 135/2 i 136 KO Becici
 39. 1339 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje hotela “Blue Sail” u Petrovcu
 40. 1402 Izvođački projekat el. instalacija jake i slabe struje malog hotela u Petrovcu
 41. 1472 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta hotela na lokaciji UP br. 3312 UP “Stara Varoš” izmjene i dopuna u Podgorici
 42. 1552 Idejni projekat električnih instalacija jake i slabe struje hotela G+P+6 na k.p.740 i k.p.750/4 KO Bečići, UP br. 45.8, blok br.45, DUP Bečići, Opština Budva
 43. 1593 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje apart hotela na UP 64, zona 3, DUP “Orahovac i Dražin vrt”, opština Kotor, kat.parc. br.72 i kat.parc 71/2, KO Orahovac
 44. 1633 Glavni projekat slabe struje hotela D
 45. 1661 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje gradskog hotela na UP 17 u okviru bloka F, UP “Nova Varoš” u Podgorici
 46. 1703 Projekat napajanja objekta Kondo hotel sa depadansima na UP 13a, blok 13, DUP “Petrovac-centar”, opština Budva
 47. 1726 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje hotela – S+P+6 na UP 45.8, blok 45, DUP Bečići, Opština Budva
 48. 1735 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe stuje hotela 4* na UP 15 i UP 17 DSL ”Sektor 5” Herceg Novi
 49. 1737 Glavni projekat električnih instalacija jake stuje hotela Mogren, na UP 1.7a, blok 1B, KP 2433/2, i djelovi KP 2433/1, KP 2436/1 i KP 3102/1, KO Budva
 50. 1760 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje hotela Carine u Kumboru
 51. 1786 Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje apart hotela na KP 848 KO Sveti Stefan u okviru LSL ”Mirište”, Budva
 52. 1790 Objekat namjene turističko smještajnog kapaciteta – hotel, faza 1, na dijelu urbanističke parcele 8.1, u okviru podbloka 8A, bloka 8, detaljnog urbanističkog plana Bečići u opštini Budva, koju čini dio kat. parcele broj 501, 502, 503 i dio kat. parcele 1457 i 1452/2 KO Bečići
 53. 1811 Objekat namjene turističko smještajnog kapaciteta – hotel, faza 2, na dijelu urbanističke parcele 8.1, u okviru podbloka 8A, bloka 8, detaljnog urbanističkog plana Bečići u opštini Budva, koju čini dio kat. Parcele broj 501, 502, 503 i dio kat. Parcele 1457 i 1452/2 KO Bečići
 54. 1812 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje turističkog objekta – hotel G + P + 6, na lokaciji dio UP 23.1, blok 23, DUP “Budva centar”, k.p. 2160/1, 2161/3 i 2161/4, KO Budva
 55. 1814 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje rekonstrukcije – dogradnja i nadogradnja poslovnog objekta (ugostiteljski objekat i objekat za smještaj turista – hotel) na lokaciji U.P. broj 99, K.P. broj 153/1, 155/4, 155/2, 2348/1 i 304 KO Bijelo Polje, Zona 3, DUP Centralne Zone Bijelo Polje, opština Bijelo Polje