O nama

Jawel Crna Gora

Firma Jawel Crna Gora d.o.o. svake godine širi spisak saradnika, a postojeće zadržava. Između ostalog, kako bi poboljšala kvalitet svojihusluga postavila je standarde u izradi tehničke dokumentacije. Ti standardni su ozvaničeni dobijanjem ISO 9001:2008 i Excellent SME sertifikata čime je potvrđeno da sistem upravljanja kvalitetom ispunjava najviše međunarodne standarde, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i zadovoljstva korisnika proizvoda sa kojima kompanija posluje.
Naš tim sačinjavaju mladi ljudi puni entuzijazma i volje za stalnim usavršavanjem.

Opis poslova kojima se Jawel Crna Gora bavi
Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija jake i slabe struje
*stambeno poslovnih objekata
*trafostanica
*dalekovoda
*hotela
*visokonaponskih i niskonaponskih kablovskih vodova
*baznih stanica
*DUP-ova
*vjerskih objekata
*industrijskih objekata
*svih vrsta elaborata vezanih za energetiku
*revizijom tehničke dokumentacije
*nadzorom nad izvođenjem energetskih objekata
*vršenje tehničkog prijema energetskih objekata i td.

Firma posjeduje licencu za projektovanje i izvođenje elektotehničkih radova, dok naši inženjeri posjeduju licence za složene inženjerske objekte.

Reference
Od svog osnivanja 2007. god. pa do danas, naša firma bilježi preko 1800 realizovanih projekata, od kojih je sigurno najzvučniji projektovanje gradilišnih priključaka, trafostanica i dalekovoda za autoput Bar – Boljare, dionica Smokovac – Uvač – Mateševo.
Budimir Vorotović dipl.el.inž. je izvršni direktor i preko 35 godina se bavi izradom tehničke dokumentacije. Prije postavljanja za izvršnog direktora bio je šef projektantskog biroa u Elektroprivredi Crne Gore.

Vizija
Želimo biti preduzeće koje će svoju budućnost graditi na zajedničkom zadovoljstvu korisnika naših usluga i zaposlenih.

Misija
Pružanje usluga čije karakteristike prevazilaze želje i zahtjeve naših korisnika

Detaljne informacije o firmi
Naziv firme: “Jawel Crna Gora” d.o.o. Kosić bb, Danilovgrad
Adresa prijema službene pošte: Studentska ulica, lamela XI/43, Podgorica

Tel/Fax: 020/220-411
Mob: 069/344-445; 069/074-044
e-mail: jawelcg@gmail.com; office@jawel.me
web: www.jawel.me