Opšta dokumentacija i licence

Važeća dokumentacija firme “Jawel Crna Gora” d.o.o. dobijena na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 64/17 od 06.10.2017.)

Opšta dokumentacija

Licence glavnog inženjera (odgovornog lica)

Licence odgovornih inženjera (jaka i slaba struja)

Napomena: Stare licence na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/08, 41/10, 34/11/, 47/11, 35/13 i 39/13) se nalaze  OVDJE.

Licence firmi sa kojima blisko sarađujemo kao i ostala značajna dokumentacija se nalazi u kategoriji ARHIVA.