04/12/2015

Poslovni objekti

 1. 522 Glavni projekat uređenja terena za stambeno poslovni objekat 3-5 -nn kablovska mreža i tk kablovska kanalizacija na u.p. 3-5
 2. 523 Glavni projekat uređenja terena za stambeno poslovni objekat 3-6 -nn kablovska mreža i tk kablovska kanalizacija na u.p. 3-6
 3. 527 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta -Hotel, urb. Zona “F”, urb. Parcela br. F3310, UP ” Sara Varoš” izmjene i dopune Podgorica
 4. 533 Lokal za legalizaciju u okviru stambeno poslovnog objekta- DUP ,,Cepurci,, urb.oznaka 15 i 15a , kat.parc.3530/17 -Podgorica. Lokal 1P povrsine 25 m2, lokal L2 povrsine 37 m2.
 5. 547 Glavni projekat el. Instalacija jake struje poslovnog prostora -lokala br 10 na u.p.1, zona C, podzona 2, DUP “Konik-St. Aerodrom” – Podgorica
 6. 551 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora u sklopu šoping centra “Bazar”
 7. 553 Glavni projekat električnih instalacija jake struje poslovnog prostora “Sony Shop”
 8. 569 Glavni projekat rekonstrukcije električnih instalacija jake struje I razdvajanja instalacija poslovnih prostora Porfira Homecollection u sklopu hangara Titeksa
 9. 572 Glavni projekat visokonaponskog kablovskog priključka, trafostanice 2×630 kVA “br.1 Nova” , niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambeno poslovnih objekata na UP5, DUP “Momišići A-dio zone 5” Podgorica
 10. 573 Glavni projekat električnih instalacija stambeno poslovnog objekta na kp 764/1 KO Budva, P+2+Pk
 11. 576 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje poslovnog objekta blok IV
 12. 581 Stambeno poslovni objekat 03 i 04, Zelenika K.P.597, KO Kuti
 13. 582 Stambeno poslovni objekat 01 i 02, Zelenika K.P.597, KO Kuti
 14. 584 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta Po+P+1+Pk, UP 50, Blok “2”, Zona “2B” DUP-a “Gorica C”, Podgorica
 15. 585 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta Po+P+1+Pk, UP 51, Blok “2”, Zona “2B” DUP-a “Gorica C”, Podgorica
 16. 586 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta Po+P+1+Pk, UP 52, Blok “2”, Zona “2B” DUP-a “Gorica C”, Podgorica
 17. 591 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora u Tivtu
 18. 596 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta stambeno poslovnog objekta OKOV Zelenika
 19. 618 Glavni projekat razdvajanja električnih instalacija Poslovnih objekata u mjestu Podanje na K.P.1037
 20. 621 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambenih objekata II faza na KP 1772/1 I 8 KO Budva
 21. 639 Stambena jedinica u okviru poslovno-stambenog objekta Pegaz u Budvi
 22. 645 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na UP 504 DUP “Drač”
 23. 647 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta na UP br. 58, DUP “”ZELEN”” Opstina BAR
 24. 652 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje poslovnog prostora PD8 u okviru stambeno poslovnog objekta na U.P. 20.2,u okviru Bloka 20 a, DUP Budva Centar
 25. 656 Glavni projekat električnih instalacija prenamjene stambenog u poslovni objekat
 26. 674 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje poslovnog prostora u okviru stambeno poslovnog objekta na U.P. 20.2,u okviru Bloka 20 a, DUP Budva Centar
 27. 690 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta “B” na urbanistickoj parceli broj 1, DUP “Servisno sklanišna zona uz željezničku prugu-vatrogasni dom” – izmjene i dopune u Podgorici
 28. 706 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora u ul. Ivana Vujoševića br. 6, Podgorica
 29. 713 Elaborat el.instalacija jake struje reklame lokala Monte Cristo u stambeno-poslovnom objektu u Ul.27.marta broj 13
 30. 741 Glavni projekat poslovnog prostora EU Info Centre Branding – Podgorica
 31. 815 Glavni projekt stambeno poslovnog objekta UP 138_A, Blok B.2.4 -izmjene I dopune DUP-a “Aerodrom”- Cetinje
 32. 843 Glavni projekat električnih instalacija slabe struje poslovne zgrada u privredi kat. parc. br 1197/12, KO Berane, Opština Berane
 33. 853 Glavni projekat el.inst. jake struje poslovnog objekta u Dalmatinskoj ulici, k.p. 1636/1 u Podgorici
 34. 864 Glavni projekat električnih instalacija jake struje poslovnog prostora Donator d.o.o. na k.p. 682/1, zgrada 1, pd 4, ko Topla, Igalo
 35. 868 Idejni projekat el.instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta na UP. V4, DUP „PC Kruševac – Zona B” – izmjene i dopune, Podgorica, Investitora “Capital M” d.o.o. iz Podgorice
 36. 886 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. br. 3433 K.O. Tivat, investitora Jovana Bujkovića
 37. 897 Glavni projekat elektro instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta na UP V4, DUP “Kruševac – zona B” – izmjene i dopune, Podgorica
 38. 907 Glavni projekat el. Instalacija jake i slabe struje adaptacije poslovnog prostora centra za prava djeteta Crne Gore u Podgorici
 39. 908 Glavni projekat rekonstrukcije u postojećem gabaritu. Poslovni objekat “A” na up 1, DUP “Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – vatrogasni dom” – izmjene i dopune u Podgorici
 40. 913 Glavni projekat el.insta. Jake is labe struje poslovnog prostora Udreženja penzionera u Podgorici
 41. 935 Glavni projekat stambeno poslovnog objekta 3-9 DUP “Radoje Dakić” Podgorica
 42. 936 Glavni projekat stambeno poslovnog objekta 3-10 DUP “Radoje Dakić” Podgorica
 43. 938 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora investitora Mitrović Predraga
 44. 944 Glavni projekat uređenje terena stambeno poslovnog objekta 3-9 DUP “Radoje Dakić” Podgorica
 45. 945 Glavni projekat uređenje terena stambeno poslovnog objekta 3-10 DUP “Radoje Dakić” Podgorica
 46. 961 Glavni projekat el inst jake i slabe struje vile poslovnog prostora na Up 40a i 40b, DUP “”Nova Varoš””, Podgorica
 47. 965 Glavni projekat niskonaponske kablovske mreže za napajanje stambeno poslovnog objekta na kp 1356 i na dijelu katastarske parcele 1362 KO Bečići, DUP “Bečići”, Budva
 48. 969 Glavni projekat el.instalacija jake is labe struje poslovnog objekta na UP5, lok. studija lokacije Grbalj 1 – Kotor, investitora “Car invest” doo Kotor
 49. 973 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na UP 5, blok 28, DUP “Podkošljun” Budva
 50. 983 Glavni preojekat električnih instalacija jake i slabe struje Poslovnog objekta – malog hotela na kat. parceli br. 307 iz lista nepokretnosti br. 191 KO Škaljari I
 51. 1004 Glavni projekat el.inst.jake struje poslovnog prostora – kuhinje kafe restorana “Glorija”, na uglu Dalmatinske ulice, investitora Slavka Jankovića
 52. 1008 Rekonstrukcija poslovnog prostora PD4 – izgradnja galerije u okviru Ulazne partije br.4 – objekat br.7. Gradskog stadiona u Podgorici
 53. 1015 GPEIJSISS Kostanjica – plazni bar
 54. 1016 Glavni projekat el.instalacija jake struje poslovnog objekta – autoperionice na k.p. 4349/1, 4349/7, KO Nikšić
 55. 1031 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje skladišta sa upravnom zgradom na k.p. 2149, KO Cijevna – Tuzi
 56. 1032 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje skladišta u Bijeloj
 57. 1034 Glavni projekat jake struje poslovnog objekta – namjene magacionsko skladištni prostor, Spuž
 58. 1037 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje policijske stanice u Petnjici
 59. 1038 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje Trebesin
 60. 1039 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje Pumpe Kalamper u Ulcinju
 61. 1041 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje poslovnog prostora u prizemlju stambene lamele Atlas Capital centra u Podgorici
 62. 1045 Glavni projekat el.inst. STS 10,4KV carinsko skladište snage 250kVA, sa priključnim 10kV kablom na k.p. 326/14, KO Tuzi, Podgorica
 63. 1049 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovnog objekta na UP 9, Zona B u zahvatu DUP-a “Zona centralnih i djelatnosti – Cetinjski put” izmjene i dopune, Podgorica-FAZA I
 64. 1049 Glavni projekat uređenja terena poslovnog objekta na UP 9, Zona B u zahvatu DUP-a “Zona centralnih i djelatnosti – Cetinjski put” izmjene i dopune, Podgorica
 65. 1059 Glavni projekat el.inst. jake i slabe struje poslovnog objekta na UP 9, Zona B u zahvatu DUP-a “Zona centralnih i djelatnosti – Cetinjski put” izmjene i dopune, Podgorica- FAZA II
 66. 1064 Pomoćni objekat KONOBA/garaža, imanje Makovište
 67. 1066 Glavni projekat.el.inst.jake I slabe struje stambeno poslovnog objekta na U.P. 138 A-DUP”Aerodrom”-Cetinje
 68. 1070 Urbanistički projekat TK infrastrukture turističkog kompleksa “Zavala”
 69. 1079 Spa centar
 70. 1112 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovnog objekta B na Urb. Parceli broj 9, Zona B u zahvatu DUP-a “Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put”, izmjene i dopune, u Podgorici
 71. 1122 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje zdravstvenog objekta na dijelu prvog sprata glavne zgrade Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, investitora “Cijevna Commerce” d.o.o. Podgorica
 72. 1130 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje bolnice Codra na UP 125 i 126, DUP “Zabjelo-Čjubović” izmjene i dopune u Podgorici
 73. 1132 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje adaptacije II sprata objekta MUP-a Crne Gore
 74. 1143 Glavni projekat el.inst.jake struje kongresne sale u Podgorici
 75. 1146 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje bolnice Codra na UP 125 i 126, DUP “Zabjelo-Čjubović” izmjene i dopune u Podgorici
 76. 1149 Glavni projekat jake I slabe struje garaže u stambeno poslovnom objektu u Bloku 22, UP40, k.p. 991 i djelovi k.p. 990 i 994, DUP Podkošljun, investitora Franeta V Luka
 77. 1151 Glavni projekat el. instalacija poslovnog prostora PD-21152 Glavni projekat el. instalacija poslovnog prostora PD-41
 78. 1152 Glavni projekat el. instalacija poslovnog prostora PD-41
 79. 1154 Jednopolne šeme za poslovne prostore u sklopu hotela “Bijela Rada” u Bijelom Polju
 80. 1156 Glavni projekat el.instalacija jake I slabe struje objekta sa djelatnostima, na u.p. broj 1, DUP-a “Zabjelo-Ljubović” u Podgorici
 81. 1159 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje rekonstrukcije restorana u sklopu hotela “Bečići” na k.p. 1308 i 1311, investitora Brzulović Dimitrija
 82. 1160 Glavni projekat el.inst jake I slabe struje restorana Lim
 83. 1162 GPEIJSISS električnih instalacija jake i struje laboratorije KBC-a
 84. 1192 Glavni projekat električnih instalacija slabe struje dogradnje i nadogradnje privatne zdrastvene ustanove „Ars Medika” u Podgorici
 85. 1198 Reklama na poslovnom objektu
 86. 1208 Izvođački projekat poslovnog objekta na urbanističkoj parceli br A-11, DUP “Momišići B” – izmjene i dopune, u Podgorici1216 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta namjene c.d. na UP 2 u okviru izmjena i dopuna DUP-a “Industrijska zona KAP-a za koridor južne obilaznice” u Podgorici, investitora “Voli” Podgorica
 87. 1218 Glavni projekat električnih instalacija jake I slabe struje dva objekta u sklopu stadiona FK “Kom”, Zlatička šuma
 88. 1222 Glavni projekat električnih instalacija jake struje planinskog turistickog ski-centra “Kolasin 1600” na Bjelasici
 89. 1235 Glavni projekat jake i slabe struje enterijera restorana/slot kluba – Golubovci
 90. 1241 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje turističkog objekta – plažnog bara i restorana u Bečićima
 91. 1249 Specijalistička ambulanta za dermatologiju
 92. 1250 PZU Dom Zdravlja
 93. 1252 Turistički objekat na UP T33, k.p.2452/7, 2460/1,2461/3 KO Tudorovići
 94. 1267 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na UP 2, zona A, DUP “Topolica I” – izmjene i dopune u Baru
 95. 1294 Glavni projekat el.inst. jake struje bazena
 96. 1297 Glavni projekat elekričnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora L-11 u sklopu Business City, Podgorica
 97. 1299 Glavni projekat elekričnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora L-28 u sklopu Business City, Podgorica
 98. 1303 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje azila za pse na urb.parceli br. 2 UP “Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom”, u Opštini Podgorica
 99. 1304 Glavni projekat elekričnih instalacija jake i slabe struje Poslovno-administrativno,ugostiteljskog, turističko-hotelsko i trgovinskog objekta L-26 “Business City”, Podgorica
 100. 1306 Glavni projekat el. Instalacije jake i slabe struje poslovnog prostora – Lokala L-18 sklopu Business City, Podgorica
 101. 1307 Projekat adaptacije električnih instalacija jake i slabe struje Univerziteta Mediteran na DUP “Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – vatrogasni dom” izmjene i dopune, Podgorica
 102. 1318 Glavni projekat el. Instalacije jake i slabe struje poslovnog prostora – Lokala L 37 na II spratu u sklopu Business City, Podgorica
 103. 1324 Glavni projekat el.inst. Jake I slabe struje lokala L26 – poslovno-administrativni, ugostiteljski, turističko-hotelski i trgovinski objekat – “Business city” na UP “Marko Radović” – izmjene i dopune, UP 2, Podgorica
 104. 1325 Glavni projekat el.inst. Jake I slabe struje lokala L-6 – poslovno-administrativni, ugostiteljski, turističko-hotelski i trgovinski objekat – “Business city” na UP “Marko Radović” – izmjene i dopune, UP 2, Podgorica
 105. 1328 Glavni projekat el.inst. Jake I slabe struje lokala L-35 – poslovno-administrativni, ugostiteljski, turističko-hotelski i trgovinski objekat – “Business city” na UP “Marko Radović” – izmjene i dopune, UP 2, Podgorica
 106. 1337 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovnog prostora u Podgorici
 107. 1346 Projekat izvedenog stanja jake i slabe struje poslovnog prostora na lokaciji Stari Aerodrom, Podgorica
 108. 1348 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje lokala L4-IV, lamela 5-18, City Kvart, Podgorica
 109. 1352 Glavni projekat el.instalacije jake struje nastrešnice na autobuskoj stanici Podgorica
 110. 1353 GPEIJSISS rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta P+1+Pk u stambeno poslovni objekat na k.p. 3512 i dio k.p. 3513/1, KO Cetinje I, UP 20, blok 16, izmjene i dopune DUP-UP “Istorijsko jezgro”, Ulica Vladike Petra I – Cetinje
 111. 1361 Poslovni objekat na Zabjelu
 112. 1364 Glavni projekat el.inst.slabe struje rekonstrukcije stambenog objekta spratnosti P+Pk u stambeno-poslovni objekat spratnosti P+2+Pk na k.p. 2608, KO Cetinje I, up 60, blok B.1.3, Izmjene i dopune DUP-a “Aerodrom” Cetinje
 113. 1367 Idejni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekta centralnih djelatnosti na urb. parc. br.46, blok 11 u okviru Izmjena i dopuna
  DUP-a “Servisno – skladišna zona” u Podgorici
 114. 1398 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje rekonstrukcije objekta u postojećim gabaritima – K.P. 158 KO Lever Tara, Pljevlja
 115. 1404 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje tržnog centra “HDL” na lokaciji kat.parc. 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2, 6388 i 6392 K.O. Sutorina, opština Herceg Novi
 116. 1406 Izvođački projekat  jake i slabe struje rekonstrukcije poslovnog prostora – finalizacija lokala: 237 “Tom Tailor”u okviru multifunkiconalnog tržnog centra “Delta City” Podgorica
 117. 1408 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe adaptacije računarske sale na PMF-u u Podgorici
 118. 1412 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje adaptacije odeljenja za neurologiju u KBC Podgorica
 119. 1431 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta koji se nalazi na Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog u Podgorici
 120. 1454 Glavni projekat električnih instalacija jake struje rekonstrukcije objekta  na k.p.br. 2286.  i  2287/1 KO Lijesnje  u  PUP-a Podgorica
 121. 1456 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovnog prostora banke u hotelu “Maestral”
 122. 1461 Izvođački projekat električnih instalacija jake i slabe struje laboratorije u okviru UDG-a, Donja Gorica, Podgorica
 123. 1462 Glavni projekat poljoprivrednog objekta (farme) na KP 420 i 421 KO Medun, Podgoricaž
 124. 1464 Glavni projekat el. instalacija jake struje poslovnog objekta na kat. parc. br. 4002/1; 4002/2; 4002/3, K.O. Podgrica III
 125. 1465 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekata centralnih djelatnosti na UP 4 i 5, u bloku 2, DUP “Industrijska zona KAP-a za kooridor južne obilaznice Podgorica” – Izmjene i dopune
 126. 1471 Glavni projekat  el.inst.jake struje poslovnog prostora (jednopolna šema)  Bulevar Džordža Vašingtona upisanom u listu nepokretnosti 4681 KO Podgorica I, na parceli 1174/5, IV sprat PD 31
 127. 1475 Glavni projekat el. inst. jake i slabe struje Uređeno kupalište ispod kat. par. 1200/2, 1197, 1198, 1196, 1194 K.O. Dobrota I u Kotoru
 128. 1488 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovnog objekta na UP V4, DUP “PC Kruševac – Zona B” -izmjene i dopune, Podgorica
 129. 1494 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje poslovno-stambenog objekta na K.P. broj 3858 KO: Podgorica II  UP 1 – u zahvatu UP “Nova Varoš-kvart E” u Podgorici
 130. 1509 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekata na u.p. Broj 5a ,5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h i 5i, DUP “Univerzitetski centar” izmjene i dopune u Podgorici
 131. 1512 Glavni projekat el.inst.jake struje stambno poslovnog objekta na UP 10.31, Blok 10C, DUP “Budva Centar” u Budvi
 132. Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta N2
 133. 1515 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta Donje Gorice na UP 30, 31, 40, 39 i 38 KO Donja Gorica, opstina Podgorica
 134. 1519 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje objekta mješovite namjene na UP463 koju čini katastarska parcela 561/3 u zahvatu DUP-a “Donja Lastva” Tivat
 135. 1522 Glavni projekat el. instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta sa podzemnom garažom na UP 8, Zona B, DUP ”Zona centralnih djelatnosti Cetinjski put”, Izmjene i dopune; koju čine KP 1291/2, 1325/15, 1325/16 i 1668/4 KO Podgorica I, Podgorica
 136. 1533 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje poslovnog objekta na kat.Parc. Br. 1486/1 i 1540/114 KO Novo Selo, Opština Danilovgrad
 137. 1536 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje poslovnice Hipotekarne banke u Budvi
 138. 1541 Glavni projekat elektricnih instalacija jake i slabe struje stambeno poslovnog objekta u Tivtu, UP 267, kat.parc.498, KO Donja Lastva, DUP Donja Lastva, Opština Tivat
 139. 1543 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje objekata na u.p. broj 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h i 5i, DUP “Univerzitetski centar” izmjene i dopune u Podgorici – faza II
 140. 1545 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje adaptacije i rekonstrukcije Doma revolucije u Nikšiću, Ulica Nika Miljanića, parcela broj 1055 KO Nikšić
 141. 1551 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na U.P. 86, zona D koju čine k.p.91 i k.p. 92, K.O. Sotonići, u zahvatu Državne studije lokacije “Virpazar”, Opština Bar
 142. 1554 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta – faza I na blok br. 5, UP 1, DUP Dubovica I – izmjene i dopune, KO Budva
 143. 1559 Glavni projekat elektro instalacija jake struje, slabe stuje i uređenja terena na urb. parcela broj 9, Zona B u zahvatu DUP-a ”Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put”, izmjene i dopune, u Podgorici
 144. 1568 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje stambeno-poslovnog objekta na K.P.br. 3771, K.P.br.3772/1 i K.P.br.3772/2 KO Podgorica II
  UP 30, UP 29 i UP 28 u zahvatu UP “Nova Varoš-kvart B” u Podgorici
 145. 1576 Glavni projekat električnih instalacija jake struje poslovnih objekata na KP 1037/4 KO Spuž, Danilovgrad
 146. 1582 Glavni projekat elektro instalacija jake struje nadstrešnice na lokaciji Liješnje bb
 147. Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe stuje za izložbeno-prodajni objekat sa podzemnom garažom
  2Po+P+1, na UP 2b, Cjelina A, zona 1 DUP ‘Agroindustrijska zona’ Podgorica
 148. 1587 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe stuje poslovnog prostora u Budvi
 149. 1590 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta poslovnog objekta (prodajni prostor – salon namjestaja) S+P+2 na UP 39, zona “B”, podzona “B6” u zahvatu izmjene i dopune DUP-a “Donja Gorica – za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
 150. 1592 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta – Dilatacija ”A” i Dilatacija ”B” na kp. broj 1372/6 KO Podgorica I, u zahvatu DUP-a ”Univerzitetski centar”, Podgorica
 151. 1594 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću koji se nalazi u Ulica Nika Miljanića, parcela broj 1055 KO Nikšić
 152. 1599 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnog prostora-marketa na kat. parc. 434/1, KO Kolašin, opština Kolašin
 153. 1600 Poslovni objekat – uzgajalište ekološki čistih prehrambenih proizvoda – faza II na PUP Opštine Danilovgrad, GUR Spuž, urbanistička zona 7, KP 242/1, 241/2 I 335/2 KO Spuž
 154. 1616 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje centralnog skladišta u Donjoj Gorici
 155. 1621 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje butika “Nike”
 156. 1624 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje biznis centra UDG, Donja Gorica, Podgorica
 157. 1640 Glavni projekat jake struje rekonstrukcije pristanista na urbanističkoj parceli B-53, na UP B-53, koja se sastoji od dijela kat.parcele 86, dijela kat.par.88, dijela kat.par.94/1, dijela kat.par.94/2 K.O. Glavatičiči
 158. 1641 Glavni projekat jake struje rekonstrukcije pristanista i mandraća na kat.par.br. 289 K.O. Orahovac, opština Kotor
 159. 1642 Glavni projekat jake struje dvoetazne podzemne garaže faza 4S na dijelu UP 1, UP “Duvanski kombinat” izmjene i dopune Podgorica
 160. 1643 Glavni projekat jake struje stambeno-poslovnog objekta E – faza 3 faza na dijelu UP 1, UP “Duvanski kombinat” izmjene i dopune Podgorica
 161. 1655 Glavni projekat električnih instalacija jake struje rekonstrukcije potkrovlja objekta na k.p.br. 2286. i 2287/1 KO Lijesnje u PUP-a Podgorica
 162. 1656 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje kozmetičkog salona na lokaciji turističkog naselja Luštica Bay, UP4- u zahvatu DSL ”Sektor 36”, objekat B2, Tivat
 163. 1657 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje objekta mješovite namjene MN spratnosti Su+Pr+3 na UP 8, urbanistička zona “A”, u obuhvatu DUP-a “Župa Češljar”, koja je formirana od k.p. 4090/1, KO Tivat
 164. 1662 Glavni projekat el.instalacija jake i slabe struje objekta centralnih djelatnosti, podzemne garaže – I faza izgradnje na UP 2063/1, DUP “Konik Stari Aerodrom” – izmjene i dopune
 165. 1677 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje privremeno -privrednog objekta u Sutorini
 166. 1678 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje za poslovnicu Komercijalne banke, filijala TCP
 167. 1679 Glavni projekat električnih instalacija jake stuje poslovnog prostora, društvena stambena zgrada ”Vektra” naselje Kruševac, br. zgrade 1, podbroj 8, 1330, Podgorica
 168. 1689 Glavni projekat el.inst.jake i slabe struje montažnog privremenog objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila i homologaciju vozila na K.P. 390/5, 390/6 i 392/9 K.O. Tuzi, opština Podgorica
 169. 1700 Rekonstrukcija i nadogradnja poslovno – prozvodnog objekta na dijelu UP3, DUP Industrijska zona (Zona I, Podzona I 2), katastarska parcela 1346/1, KO Cetinje
 170. 1702 Glavni projekat električnih instalacija jake struje stambeno-poslovni objekat sa podzemnom garazom na UP 2090/1401 DUP “Konik Stari Aerodrom” izmjene i dopune Podgorica
 171. 1704 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje svečane sale Vlade Crne Gore u Podgorici
 172. 1724 Poslovni objekat – auto salon i linija tehničkog pregleda vozila (Hyundai salon) na k.p. broj 2516/1 i 2517/1, KO Mahala, UP 203, DUP „Mahala“, Podgorica
 173. 1727 Glavni projekat električnih instalacija jake struje otkupnog centra voća i povrća na KP br.325/72 KO Tuzi, Kuće Rakića, Podgorica
 174. 1729 Projekat napajanja privremenog objekta montažnog karaktera – objekat za obavljanje privredne djelatnosti mašinsko-bravarska radionica na KP 325/70 KO Tuzi, Podgorica
 175. 1730 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje laboratorije i caffe bara na kp 3803/11, KO Podgorica lll, bul.Ivana Crnojevića 36/1, Zabjelo, opština Podgorica
 176. 1734 Glavni projekat adaptacije jake i slabe struje poslovnog objekta (butika) na lokaciji Royal Gardens Budva
 177. 1746 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnice “Ziraat” banke u Baru
 178. 1749 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje poslovnice “Ziraat” banke u Budvi
 179. 1752 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje montažnog objekta (hale) na k.p. 2324/1 i 2324/3, KO Donja Gorica, Podgorica
 180. 1757 Izvođački projekat jake i slabe struje poslovnog prostora štamparije “Monargo”
 181. 1758 Glavni elekrotehnički projekat jake i slabe struje poslovnog objekta Pr+2 i podzemne garaže na UP 220, KP 1579/9 KO Tuzi, DUP “Karabuško Polje” – zona “D” u Podgorici
 182. 1763 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje za poslovnicu Komercijalne banke, filijala Nikšić
 183. 1779 Glavni projekat elektroinstalacija jake i slabe struje za poslovni objekat- I faza izgradnje G+VP, na UP 5, Zona B, DUP ”Karabuško Polje”
 184. 1791 Glavni projekata stambeno-poslovnog objekta na UP-8, DUP “Lijeva obala Lima” na KP 2477/4 KO Berane
 185. 1797 Glavni projekat privrednog objekta na KP 2576/2, 2577, 2594, 2595, 2596, 2597, 2578 Ko Ubli u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica
 186. 1805 Glavni elektrotehnički projekat jake i slabe struje objekta mješovite namjene na UP 3, k.p. 1325/23 i 1325/24, KO Podgorica 1, DUP “Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put”, Podgorica
 187. 1816 Idejni elektrotehnički projekat objekta centralnih djelatnosti – shopping park na UP45 – DUP “Servisno-skladišna zona” – izmjene i dopune, zona “B”, blok 11 – Podgorica