Reference

reference

Sa ponosom možemo reći da smo jedna od vodećih firmi u Crnoj Gori u oblasti projektovanja električnih instalacija jake i slabe struje.
U prilog tome ide i broj do sada realizovanih projekata iz ove oblasti koji premašuje 1800 za 12 godina postojanja firme.

Sigurno najznačajniji projekat za našu državu, a time i našu firmu, je projekat autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
Na ovoj dionici smo izradili jedan Idejni i šesnaest Glavnih projekata i to:

 1. 1071 Idejni projekat privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 2. 1092 Glavni projekat trafostanice 110/20kV “Mrke” gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 3. 1093 Glavni projekat trafostanice 110/20kV “Uvač” gradilišta autoputa Bar Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo.
 4. 1131 Glavni projekat kineskih trafostanica 20/0,4kV 1x630kVA (ukupno 7 trafostanica)
 5. 1135 Glavni projekat trafostanica 20/0,4kV IV tipa 1×400 kVA, 1×1000 kVA, 1000+400 kVA, 2×630 kVA (ukupno 23 trafostanice)
 6. 1094 Glavni projekat 110 kV dalekovoda Mrke
 7. 1105 Glavni projekat dalekovoda 20kV Mrke-Moračica-Vjeternik
 8. 1124 Glavni projekat dalekovoda 20kV Mrke-Smokovac
 9. 1127 Glavni projekat dalekovoda 20kV Uvač-Duške
 10. 1128 Glavni projekat dalekovoda 20kV Uvač-Mateševo
 11. 1161 Glavni projekat dalekovoda 20kV Uvač-Ljevorečke Tuzi
 12. Glavni projekat trafostanice 110/20kV “Autoput 1 (Mrke)” snage 2×250 MVA
 13. Glavni projekat trafostanice 110/20kV “Autoput 2 (Mateševo)” snage 2×250 MVA
 14. Glavni projekat 220/110/35kV “Podgorica I” (izgradnja dalekovodnog polja za 110 kV dalekovod PG I – Smokovac – Mrke i PG – EVP)
 15. Glavni projekat 20kV razvoda napajanja trafostanica 20/0.4kV
 16. Glavni projekat 20kV razvod napajanja trafostanice 20/0.4kV za petlju Smokovac – prva faza
 17. Glavni projekat trafostanice 20/0.4kV 2x250kVA “Naplatna rampa Smokovac”

Ostali projekti su podijeljeni u kategorije pa ih shodno interesovanju možete pogledati ispod:

Dalekovodi_1

Dalekovodi

trafostanica_1

Trafostanice

Hoteli_1

Hoteli

Stambeni objekti

Stambeni objekti

TK kanalizacija

TK kanalizacija

Prostorni planovi

Prostorni planovi

Javna rasvjeta

Javna rasvjeta

Poslovni objekti

Poslovni objekti

VN i NN mreže

VN i NN mreže

Industrijski objekti

Industrijski i javni objekti

Elaborati

Elaborati

Vjerski objekti

Vjerski objekti