Stare licence i sertifikati

Stare licence firme na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Licence vodećeg /odgovornog projektanta jake struje:

Licence odgovornog projektanta slabe struje:

Polisa osiguranja od odgovornosti:
Polisa osiguranja do VIII 2018.god.

Sertifikati kvaliteta:
IQNet i JUQS sertifikat za ISO 9001
Excellent SME sertifikat