Reference

Sa ponosom možemo reći da smo jedna od vodećih firmi u Crnoj Gori u oblasti projektovanja električnih instalacija jake i slabe struje. U prilog tome ide i broj do sada realizovanih projekata iz ove oblasti koji premašuje 1800 za 12 godina postojanja firme. Sigurno najznačajniji projekat za našu državu, a time i našu firmu, je Read more about Reference[…]