04/12/2015

Vjerski objekti

vjerski

  1. 896 Gromobranska instalacija crkve u Kumboru
  2. 1018 Glavni projekat el.ibnst.jake I slabe struje parohijskog doma na k.p. 40/20, KO Plužine, Plužine
  3. 1024 Manastirski konak I kapela uz crkvu Svete Petke – selo Kurilo, opština Podgorica
  4. 1052 Kapela uz crkvu Svete Petke, selo Kurilo, opština Podgorica
  5. 1054 Glavni projekat el.inst.jake I slabe struje Sabornog hrama na k.p. 40/20, KO Plužine, Plužine
  6. 1056 Glavni projekat uređenja terena sabornog hrama I parohijskog doma na k.p. 40/20, KO Plužine, Pluž
  7. 1060 Glavni projekat NN mreže za napajanje manastira Sv. Arhangel Mihailo u Tivtu, ul.Ostrvo Cvijeća
  8. 1260 Izrada glavnog projekta električnih instalacija jake struje spoljašnjeg osvjetljenje Manastira na Cetinju
  9. 1387 Usklađivanje 10 kV dalekovoda sa  vjerskim objektom – crkvom “Svi Sveti”
  10. 1619 Glavni projekat električnih instalacija jake i slabe struje manastirskih konaka Medun